Francois Bayeux 50 ans de phtotographie
Francois Bayeux 50 ans de photographie
Voyage au Rajasthan: Delhi, Agra, Fatehpur, Jaipur, Pushkar, Deogarh, Nagda, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Kimsar, Osian, Jaisalmer, Bikaner, Samode, sur la route vers Delhi